Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

A szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatás

Az ebm-papst.hu domain név alatt elérhető magyar nyelvű
weboldalat az ebm-papst Hungary Kft. üzemelteti. Az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§-a alapján kötelezően
megadandó adatokat a weboldalak alján elérhető impresszum tartalmazza.

A weboldal használata, termékfelelősség

A jelen weboldalakon elérhető információk nem kötelező
érvényűek, kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak és nem minősülnek a
jogszabályokban meghatározott ajánlatnak. A jelen weboldalakon elérhető
információk nem keletkeztetnek semmilyen áru eladásával vagy vásárlásával
kapcsolatos szerződéses kötelezettséget.

Az ebm-papst Hungary Kft. fenntartja a jogot a jelen weboldalakon
elérhető információk tetszés szerinti időpontban, előzetes tájékoztatás nélkül
történő módosítására vagy frissítésére. Eltérő rendelkezés hiányában az ebm-papst Hungary
Kft. weboldalai sem kifejezetten, sem ráutalás formájában nem tartalmaznak
garanciát vagy információt semmilyen olyan elvárásnak való megfelelés
tekintetében, ideértve, nem kizárólagosan a jelen weboldalakon elérhető
információk érvényességét, pontosságát, teljességét és minőségét, amely alapján
az ebm-papst Hungary Kft. felelőssége felmerülhet.

Az ebm-papst Hungary Kft. a weboldalával kapcsolatos minden
felelősségét kizárja. Így az ebm-papst Hungary Kft. nem vállal felelősséget többek között
az Önt a weboldal hozzáférésével vagy használatával összefüggésben – különösen
az Ön számítógépes környezetét ért esetleges vírusfertőzéssel kapcsolatban –
ért semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, kártérítési igényért és/vagy
következményi kárért, függetlenül attól, hogy annak mi a jogalapja. A
weboldalak használatának megkezdésével a felhasználó kijelenti, hogy a
szolgáltatás ingyenessége a fenti felelősségkorlátozással arányos előny
biztosítására vonatkozó követelményt kielégíti  és azt kifejezetten elfogadja.

A jelen weboldal használata a felhasználási feltételek
elfogadásának minősül és a weboldal csak az irányadó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban használhatóak. A jelen szerződés használata során
létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek.

Adatok rögzítése és feldolgozása

Az ebm-papst Hungary Kft. által kezelt munkahelyi személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Az ebm-papst Hungary Kft. a következő célokból kezeli a személyes adatait: álláspályázat elbírálása
Az adatkezelés célja: Az állásra jelentkezők, illetve az ebm-papst Hungary Kft. által máshol meghirdetett állásra jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, ideértve a megfelelő tesztek elvégzését, az állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott adatok, az Ön által végzett tesztek, valamint az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, valamint a teszteredményeket, a személyes interjúk eredményeit, az interjú kiértékelő lapok tartalmát, az elvégzett tesztek eredményeit és kollégáink megjegyzéseit.
Az adatkezelés időtartama: az Ön adatait a kiválasztás folyamán annak szükséges ideéig kezeljük.
Amennyiben Ön hozzájárulását visszavonja, személyes adatait arendszerből töröljük. Amennyiben Ön már nem vesz részt aktív kiválasztási folyamatban adatai automatikusan törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője.

Az ebm-papst Hungary Kft. az Ön személyes adatainak tárolása során eddig és a jövőben is kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre.

A jelentkezési lap, valamint önéletrajz elküldésével Ön hozzájárul az azon megadott személyes adatainak kezeléséhez!

Cookies

Amikor weboldalunkra látogat, számítógépén az információk
cookie-k formájában tárolódnak. Minden cookie-t kizárólag az optimális
megjelenítés céljából használunk. Azonban lehetősége van arra, hogy a böngésző
beállításokban ezen cookie-k elfogadását letiltsa. Ez esetben azonban kérjük,
vegye tudomásul, hogy bizonyos funkciók nem állnak rendelkezésre.

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll ingyenes tájékoztatást kérnie
személyes adatai kezeléséről. Ön szintén bármikor kérheti személyes adatai
helyesbítését, törlését vagy zárolását. Ezekben az ügyekben keresse az ebm-papst Hungary
Kft-t az e-mail címen. Amennyiben Önnek az ebmpapst.hu
weboldalon egyes oldalakhoz vagy fájlokhoz való hozzáférés során adatokat kell
megadnia magáról, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen adatok továbbítása egy
nyílt hálózaton, az Interneten és nem biztonságos formában történik, ezért az
ilyen adatokhoz jogosulatlan harmadik személyek is hozzáférhetnek és
módosíthatják ezeket.

Más weboldalakra mutató linkek

A más harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra
mutató linkeket kiegészítő szolgáltatásként biztosítjuk. Az ilyen weboldalak
függetlenek az ebm-papst Hungary Kft-től és azok felett az ebm-papst Hungary Kft. semmilyen
befolyással nem rendelkezik. Az ebm-papst Hungary Kft. ezért semmilyen felelősséget nem
vállal az ebm-papst Hungary Kft. weboldalairól linkek által elérhető harmadik személyek
által üzemeltetett weboldalak tartalmáért vagy használatáért, sem az ilyen
weboldalaknak az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleléséért.

Védjegyek és szerzői jogok

A jelen weboldalakon feltüntetett védjegyek és logok
(“védjegyek”) az ebm-papst Hungary Kft. tulajdonát képezik. A jelen weboldalakon
elérhető információk nem értelmezhetőek akként, hogy a védjegyek tekintetében
bármilyen használati jogot vagy engedélyt adnának, mivel ehhez az ebm-papst Hungary Kft.
írásbeli hozzájárulása szükséges. A védjegyek jogosulatlan használata szigorúan
tilos. Az ebm-papst Hungary Kft. fenntartja valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jogát és
minden esetben fellép azok védelme érdekében a világ valamennyi országában.

Copyright © 2016 ebm-papst Hungary Kft.

A jelen weboldalakon elérhető valamennyi szöveg, kép, grafika, animáció,
videó, zene, hang és egyéb anyag az ebm-papst Hungary Kft. szerzői jog által védett művei.
Az ebm-papst Hungary Kft-t illeti meg a szerzői jog a jelen weboldalakon található művek
elrendezése és kiválasztása tekintetében is. Ezek a művek nem sokszorosíthatóak
kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából, továbbá nem módosíthatóak
vagy használhatóak fel más weboldalakon.